Bytový dům pankrác

Pozemek navrhovaného objektu se nachází v ulici Pujmanové v Praze 4 - Pankráci. V těsné blízkosti se nachází park Družba v přírodně krajinářském slohu. Koncept návrhu je založen na vytvoření atraktivního bydlení orientovaného krásnými výhledy do tohoto parku s kvalitním řešením parteru a zeleně. Navržený objekt tvoří dva polouzavřené bloky, které stojí na podzemních garážích s pochozí zelenou střechou. Základ konceptu je založen na pocitovém pronikání nově vytvořeného parku ve vnitrobloku a stávajícího parku Družba. Mezi oběma bloky je umístěna komunikace na rostlém terénu s parkovou úpravou. Tato komunikace bude umožňovat vjezd hasičského zásahového vozidla do vnitrobloku. Objekt tvoří pětipatrové chodbové bytové domy a sedmi a šestipatrové schodišťové domy. Pětipatrové domy jsou v nárožích jako akcent zvýšeny na osm pater.

V těchto nárožích jsou umístěna komunikační jádra. Bytový dům tvoří jedno, dvou a třípokojové byty. Objekt je navržen tak, aby vytvářel živý parter ulice. V parteru objektu jsou umístěny obchody, polyfunkční komerční plochy, dílny a restaurační zařízení. Ve vyšších patrech jsou umístěny byty všech velikostních kategorií (1+kk, 2+kk a 3+kk). Zástavba je kompromisem mezi blokovou zástavbou starých center měst a absolutně rozvolněnou zástavbou sídliště. Navrhované objekty vytvářejí dojem klasického městského bloku. V parteru jsou umístěny služby a komerční plochy. Objekt vytváří novou pevnou uliční čáru. Měřítkem citlivě vstupuje do výškové hladiny. Objekt se stává branou do vnitrobloku s parkem. Objekt je průchozí. Konstrukce objektu je navržena jako vyzdívaný monolitický skelet. Objekt je navržen s těžkým obvodovým pláštěm. Povrchovou úpravou je pohledová cihla s kontrastním akcentem bíle omítaných balkonů a atypických okenních rámů.

(pro zvětšení kliknětě na obrázek)
Noční vizualizace Zákres Zákres - ze strany Koncept Koncept - otočený Vnitřek Vnitroblok Garáže První patro celé Druhé patro - model Druhé patro - část dvě Pohled předek - model Pohled strana - model Řez