Městský bulvár Olšanská - Urbanismus

V urbanistickém návrhu je řešena Olšanská ulice na Praze 3. Olšanská ulice trpí hlavně nepřítomností současného urbanistického návrhu a výhledu rozvoje. Na veliké ploše se nachází několik budov velkého měřítka s funkcí zejména administrativní a veřejného vybavení. Ačkoliv jsou zde pozemky orientované převážně na jih a je zde mnoho zeleně (park Parukářka a Olšanské hřbitovy), bydlení zde chybí. Na rozsáhlých plochách se také vyskytují dočasná parkoviště. Třída trpí hlukem z autodopravy. Do této situace navrhuji městskou zástavbu s všeobecně obytnými a smíšenými budovami. Do centra umisťuji školu se sportovním vybavením. Budovy se smíšenou funkcí jsou převážně orientovány do ulice a budovy všeobecně obytné jsou umístěny při obou hlavních parcích a orientovány na jih. Bulvár je lemován stromořadím. Struktura veřejného prostoru je tvořena několika parky. Hlavní park propojuje park Parukářka a Olšanské hřbitovy a zároveň vytváří předprostor školy. Další prostor je umístěn u hřbitova a tvoří dlouhé korzo. V urbanistickém návrhu je také řešeno Olšanské náměstí, kde jsou kolemstojící panelové domy sníženy a dům v centru je vybourán a nahrazen parkem.


(pro zvětšení kliknětě na obrázek)
Bulvár Olšanská - perspektiva Perspektiva z nadhledu Prostorový plán Funkční plán Urbanistický detail náměstí Ulice Řez ulicí Půdorys ulice Pohled severní M 1:20000 Pohled severní M 1:20000