Polyfunční dům ve vsi Dobrovíz

Objekt je navržen pro proluku na návsi vesnice Dobrovíze. Dobrovíz leží za Prahou u Letiště Ruzyně. Pozemek se nachází v poměrně klidné lokalitě, přestože návsí kolem pozemku je vedena silnice. Na návsi, která je součástí památkové rezervace, se nachází několik dvoupatrových klasicistních domů a domů s eklektickou fasádou. Pro tento pozemek byl vytvořen základní koncept ve formě uzavřeného dvora s intimní zahradou. Umístění objektů respektuje původní umístění zástavby, která byla v 80. letech pro havarijní stav zbořena. Základní provozní členění je na část soukromou a část veřejnou. Veřejná část (s posilovnou a kavárnou) je orientována k návsi a soukromá část je orientována do dvora. Komplex obsahuje tři dvoupatrové objekty. První z nich obsahuje posilovnu a dvě bytové jednotky. Funkční náplní druhého objektu je kavárna s jednou bytovou jednotkou. Součástí objektu je ještě třetí část s garážemi a kontejnery na odpad.

Jedinečnost projektu spočívá ve využití prosklených štítů, které zajišťují prostorám veřejného vybavení dobrou osvětlenost a zároveň dobrý výhled na náves. Provoz kavárny a posilovny je spojen proskleným můstkem, který zároveň slouží jako vstup a zádveří. Komplex je navržen s tradiční sedlovou střechou s pálenou střešní krytinou. Jako obklad obvodové zdi byl v návrhu použit přírodní kámen-opuka. Opuka je tradiční zdící materiál v Dobrovízi.

(pro zvětšení kliknětě na obrázek)
Interiér kavárny Vizualizace Noční vizualizace Nadhled Render ze zadu Vizualizace v přítmí