Rodinný dům na Babě v Praze 6 - Dejvicích

Rodinný dům - mapa Dům "Most" je navržen pro svažitý terén atraktivní lokality v Dejvicích. Cílem návrhu bylo zpřístupnit obyvatelům domu výhledy na panorama Prahy, zvlášť pak na Pražský Hrad, a umožnit jim těsný kontakt se zahradou. Jeho hlavním atributem je průhled, který dovoluje kolemjdoucím z ulice tento pohled na Prahu spatřit. Dům se nachází v severní vyvýšené části pozemku, proto působí jako výrazná dominanta. Všechny místnosti domu jsou orientovány na jihovýchod a otevřeny do zahrady. Na severozápad (do ulice) se dům tváří poněkud "zamračeně" svým strohým až minimalisticky řešeným průčelím. V přízemí se nachází obývací pokoj v těsném kontaktu se zelení a vodní plochou a parkovací stání. Ložnice jsou umístěny v patře. Důraz při navrhování byl kladen na vysoký standard hygienických zařízení a skladovacích místností. Základní design domu se skládá ze dvou "nohou", které nesou desku s druhým patrem, obě patra jsou otevřena do zahrady prosklenými stěnami. Konstrukce je navržena železobetonová. Tvar celého domu tvoří jedna komplexní struktura tvořená elementárními geometrickými tvary (válec, hranol, hranol na půdorysu lichoběžníka, semknutý dvěma železobetonovými deskami. Design je inspirován tvorbou současné japonské architektury. Architekturou Tadao Anda a Shigeru Bana. Strukturování oken je reminiscencí na starobylé japonské pavilony. Zahrada je také inspirovaná jednoduchostí japonských zahrad. Je tvořena několika shluky stromů a keřů.

(pro zvětšení kliknětě na obrázek)
Vizualizace rodinného domu - pohled z rohu Vizualizace rodinného domu - pohled ze předu Vizualizace rodinného domu - pohled zhora a z rohu Vizualizace rodinného domu - pohled zhora Foto modelu - perspektiva Foto modelu - zepredu Foto modelu - ze zadu