Zástavba proluky na nároží Revoluční a Lannovy ulice v Praze 1

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit nároží, které by působilo jako rovnocenný protějšek funkcionalistickému paláci Merkur od Jaroslava Fragnera, tak aby společně vytvořily vstupní bránu do města od Štefánikova mostu. Dalším cílem bylo sjednotit ve výrazu výrazné kompoziční prvky na nároží v jeden harmonicky působící celek, který by respektoval ducha a nostalgii místa. V nejtěsnější blízkosti navrhovaného domu totiž stojí stará vodárenská věž zvaná Dolejší a barokní stavba v ulici Nových Mlýnů. Aby nebyla potlačena důstojnost gotické věže a barokního domu, byla použita co nejjednodušší hmotová kompozice. Kvádr a úzký hranol na místě za barokním domem. Ze stejného důvodu nepotlačit důležitost historické zástavby byly zvoleny tradiční materiály jako černý mramor a pískovec. Architektonické vyznění je minimalistické. Asi nejlépe konvenuje k funkcionalismu na jedné straně a historické zástavbě na druhé. Snažila jsem se o architekturu odříkavou, klidnou a nadčasovou. Funkční náplní projektu je hotel s restaurací. Restaurace je situovaná v barokním domě. Vstup do hotelu je umístěn na sever, kde je možnost zastavení pro osobní automobil. Na vstup navazuje lobbybar s recepcí. Kanceláře, přednáškový a víceúčelový sál jsou umístěny také na přízemí hotelu. Vstup do restaurace je přímo z hotelu. Restaurace má kuchyni v patře pod restaurací, kde je varna a přípravny, zásobována je přes výtahy. V přízemí barokního domu je umístěna vinárna a bar.

(pro zvětšení kliknětě na obrázek)
Zástavba proluky - pohled zepředu Zástavba proluky - pohled z rohu Zástavba proluky - pohled zezadu Vizualizace - kresba Vizualizace - kresba