Zástavba proluky - Nusle

Jedná se o návrh dostavby proluky v Nuslích, v Praze 4. Proluka je dána ulicemi Spytihněvova, Sekaninova a Jaromírova. Mým úkolem bylo zpracovat proluku na nároží v Jaromírově ulici. Pozemek je velmi nepravidelný, průčelí jihovýchodních fasád sousedních domů svírá tupý úhel. Dále je pozemek svažitý od východu na západ. V rámci proluky sklesá asi o metr. Problém, který se zde vyskytuje je hluk daný rušnou tramvajovou dopravou, autodopravou a vlakovou tratí přímo před navrhovaným objektem. Sousední objekty nemají stejný počet podlaží. Východní objekt má čtyři západní pět. Architektura Nuslí je celkově různorodá od domů s historistními, eklektickými fasádami až po modernistní domy. Do této stávající situace navrhuji 3 objekty s podzemními garážemi a pochozí střechou. Ta tvoří veřejný park uvnitř vnitrobloku. Tato plocha je přístupná průchody z ulic spytihněvova a Sekaninova. Účelem stavby je polyfunkční dům zahrnující bydlení, administrativu, v parteru je pak prostor věnován komerčním účelům, konkrétně se zde nachází kavárna, prodejna knih a dílny. V suterénu se nachází kromě garáží sklepy, sklady a technické zařízení. Navrhované objekty doplňují stávající proluku městského bloku. Snaží se vytvořit novou dominantu při pohledu na proluku. Objekt se stává branou do vnitrobloku s parkem. Celková hmota domu je rozdělena na dvě jednotky, kvůli zachování měřítka stávající zástavby. Každá jednotka převyšuje sousední dům o dvě patra. Odstuňováním pak vytváří dojem dominance směřující ke středu. Vytvářím tak dojem brány do městského bloku.

(pro zvětšení kliknětě na obrázek)
Perspektiva Perspektiva z nadhledu Pohled z rohu Vnitřní dvůr Vnitroblok (detail) Detail interiéru Koncept Skica - kresba Fasada - kresba